با خستگی بازیکنان FIFA 21 ، محرک های دسته بازی PS5 سخت تر می شوندEA سرانجام آماده است تا با به روزرسانی 4 دسامبر خود ، FIFA 21 را در PlayStation 5 بهبود بخشد. اگرچه می توانید انتظار دامنه معمول به روزرسانی های بصری را داشته باشید (موارد بعدی را بیشتر بخوانید) ، اما نکته برجسته ممکن است استفاده از DualSense فیفا باشد …


منبع: shose-news.ir

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>