ژنیکوماستى تورم بافت پستان در پسران یا این که مردان میباشد که ناشی از عدم تعادل هورمون های استروژن و تستوسترون است. نوزادان پسر که به سنین بلوغ میرسند و مردان مسنتر به این ادله مبتلا ژنیکوماستی می شوند که تغییرات طبیعی در مرحله هورمون به وجود میآید، هر یک سری علل دیگری نیز وجود دارد. نوزادان، پسران در سن بلوغ و مردان مسن ممکن میباشد به علت تغییرات نرمال سطح هورمون و یا علل دیگر، دچار ژنیکوماستى شوند. مردان و پسران در گیر به ژنیکوماستى، گاهی ممکن است در سینه ى خود احساس درد نمایند و همینطور این بزرگی براى آن ها خجالت آور عوارض ژنیکوماستی در مردان باشد. مردانی کلیدی شرایطی مانند ژنیکوماستی – که در آن سینههای شخص به طور غیر طبیعی بزرگ میگردندنیز ممکن است از همین طریق جراحی زیبایی استفاده کنند. حیاتی همین حال، چنانچه ژنیکوماستی ناشی از نوعی بیماری زمینهای نظیر هیپوگنادیسم، سوء تغذیه و یا این که سیروز کبدی باشد، چنین وضعیتی به معالجه نیاز خواهد داشت. با همین حال، درصورتیکه ژنیکوماستی ناشی از یک بیماری زمینهای مانند هیپوگنادیسم، سوءتغذیه یا سیروز باشد، ممکن هست همین بیماری نیاز به درمان داشته باشد. ژنیکوماستى می تواند بر روی یک یا هر دو سینه، شکل دهد. براین اساس بسته به حالت بیماری گهگاه واجب میباشد که از هر دو طریق لیپوساکشن و برش با هم به کارگیری شود. این نحوه شامل قرارگیری کانولا، لوله ای دقیق و توخالی از طرز یکسری برش کوچک می باشد. در همین مطلب به باز‌نگری تمام بیماری ژنیکوماستی، علت و دلایل بزرگی سینه در آقایان و روش های درمان آن پرداختیم. کار جراحی: در صورتی که از ظاهر سینه های خویش ناراضی و به دنبال راه حل دائمی باشید، می توانید ذیل عمل جراحی قرار بگیرید. اطمینان حاصل نمایید که جراح زیبایی شما کار جراحی کمتر پستان در مردان را انجام می دهد. در همین مقاله به تحلیل بزرگی سینه در مردان میپرادزیم. درصورتیکه شما هر دسته سوالی در ارتباط اساسی چه جایی و نحوه به کار گیری از خونریزی ژنیکوماستی دارید، می توانید با ما در برگه وب تماس بگیرید.

ایندکسر