بازی روان درمانگر هوش مصنوعی مشکل دار در “سینتراپی”در رمان تصویری Syntherapy ، همه افراد یک مجموعه پیچیده دارند: رئیس دانشگاه ، دستیار سیستم عامل شبیه Clippy و به ویژه هوش مصنوعی افسرده که برای کمک به آن فرستاده شده اید. از شخصیت اصلی هم خبری نیست. حدود 20 سال در آینده تنظیم کنید ، د …


منبع: shose-news.ir

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>