بازگشتم به آسمان هیچ کس مرگ و پوچی را به یادم آوردمن در ماه اکتبر 36 ساله شدم و یکی از هدایای تولدم Pro Skater 1 & amp؛ از تونی هاوک ؛ 2 تجدید نظر شده این بازی بود که من از کودکی در آن مهارت داشتم و علی رغم بی علاقگی کامل نسبت به اسکیت در دنیای واقعی ، دوست داشتم بازی کنم. اما ، به دلایلی ، او …


منبع: shose-news.ir

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>