ایالات متحده ، اروپا و اسپیس ایکس ماهواره هایی را برای ردیابی افزایش سطح جهانی دریاها پرتاب می کنند


Sentinel-6 Michael Freilich در آینده یک همراه خواهد داشت. ماهواره دوگانه ، Sentinel-6B ، در سال 2025 پرتاب می شود. ناسا گفت ، این ترکیب باید به حفظ سوابق آب و هوایی “حداقل” برای یک دهه دیگر بین دو کشتی کمک کند. حدود یک سال طول می کشد تا ماهواره اصلی از سلف خود ، Jason-3 ، قدرت بگیرد.

ممکن است هوا عالی باشد. انتظار می رود دولت آمریكا آمریكا كاملاً دانش اقلیم را به رسمیت بشناسد و ماهواره پیچیده می تواند به دولت كمك كند تا تصمیمات سیاسی را با آگاهی بیشتری بگیرد.

https://www.youtube.com/watch؟v=aVFPzTDCihQ


منبع: shose-news.ir

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>