اپل iOS 14.2.1 را برای اشکال زدایی دستگاه ها با آیفون 12 منتشر کرد


برخی از کاربران آیفون 12 مشکلات مربوط به پیامک ها را گزارش کرده اند که در بخش گروهی قرار نمی گیرند یا اعلان های پیام های دریافتی را باز نمی کنند. برخی دیگر از مشکلات کیفیت صدا در سمعک های زوج ساخته شده برای آیفون خبر می دهند ، در حالی که شکایت هایی در مورد واکنش قفل صفحه نمایش آیفون 12 مینی وجود دارد. اگر هر یک از این مشکلات روی شما تأثیر می گذارد ، به روزرسانی در iOS 14.2.1 باید از آنها مراقبت کند.


منبع: shose-news.ir

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>