اپل برای جلوگیری از تنش های تجاری ممکن است بخشی از تولید خود را به ویتنام منتقل کند


دستگاه بعدی Apple شما ممکن است از چین نیامده باشد. آ رویترز یک منبع ادعا می کند که سازنده اصلی قرارداد اپل ، فاکسکان ، در حال انتقال بخشی از تولید iPad و MacBook خود به ویتنام است تا تولید را متنوع کرده و از خسارات احتمالی جنگ تجاری بین ایالات متحده و چین بکاهد. خطوط مونتاژ در استان باک جیانگ در ویتنام در نیمه اول سال 2021 آماده خواهد شد و به تولید محصولاتی مانند تلویزیون های سونی ملحق می شود.

فاکسکان گفت که به دلیل سیاست و “حساسیت تجاری” در مورد خدمات مشتری توضیحی نداد ، اما گفته می شود که اپل درخواست تغییر کرده است. ما از اپل نظر خواستیم.


منبع: shose-news.ir

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>