اولین قهرمان “انتقام جویان” پس از شروع در 8 دسامبر وارد می شودانتقام جویان مارول اولین شخصیت خود را پس از رونمایی در 8 دسامبر دریافت می کنند. این زمانی است که کیت بارتون (همچنین به عنوان Hawkeye شناخته می شود) به عنوان بخشی از یک به روزرسانی رایگان به ترکیب پیوست. Crystal Dynamics قبلاً قصد داشت این شخصیت را در ماه اکتبر اضافه کند ، اما آنها را دفع کرد …


منبع: shose-news.ir

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>