اولین ربات چینی کاملاً بدون راننده در خیابان های شنژن ظاهر شدرباتیک کاملاً بدون راننده ، اکنون در جاده های چین یک واقعیت است. AutoX اولین شرکتی بود که ناوگان وسایل نقلیه کاملاً رایگان را در خیابان های کشور راه اندازی کرد و اتومبیل های آن در شنژن نیز در حال حرکت بودند. هنوز در دسترس نیست …


منبع: shose-news.ir

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>