انتقامجویان مارول هنوز برنده نشده استاسکوئر انیکس هنوز پولی را که صرف توسعه Avengers مارول کرده ، به دست نیاورد. این شرکت در آخرین گزارش درآمد خود که توسط IGN مشاهده شد ، گفت که بخش HD Games خود از دست دادن 7 میلیارد ین (تقریبا 67 میلیون دلار) در هر متر مربع خبر داده است.


منبع: shose-news.ir

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>