انتقال و پشتیبان گیری از Animal Crossings: New Horizons اکنون در دسترس استبه روزرسانی تعطیلات نینتندو برای Animal Crossing: New Horizons با مهمترین موارد اضافه شده: توانایی انتقال داده های ذخیره شده به سوییچ دیگر. اگر قبلاً عنوان Animal Crossing را بازی کرده اید ، می دانید هیچ چیز …


منبع: shose-news.ir

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>