[ad_1]

تولید کننده مدل های شخصیت Xavier حدس و گمان که این ممکن است از تقاضاهای عظیم رویکرد مکانیسم بازی برای پخش محتوای ناشی شود. مایلز مورالساین نمادها می توانند RAM را به اندازه کافی مالیات دهند تا موتور به مدل دیگری که قبلاً در آدرس حافظه بارگیری شده است ، تعویض شود. در ابتدا ، این نرم افزار برای کنترل شخصی که از طریق مجازی نیویورک با سرعت سرسام آور اداره می شود ، طراحی نشده بود تا اوضاع را به گونه ای دیگر قرار دهد.

یافتن این ساده ترین خطا نیست و اگر Insomniac به زودی آن را برطرف کند (اگر قبلاً برطرف نشده باشد) تعجب نخواهیم کرد. در حال حاضر ، این یک خنده اضافی در بازی است که از قبل شوخ طبعی خوبی دارد.[ad_2]

منبع: shose-news.ir

ایندکسر