استفاده از 7 برج خنک کننده استراتژی‌ها مانند طرفداران

یک روش ابتدایی به جهت پرهیز از تشکیل رسوب، تخلیه بخشی از آب گردش کننده در مدار و جایگزین کردن آن دارای یه خرده آب نو است که غلظت مواد و املاح معدنی در آن کمتر باشد. پس بطور کلیدی به مواد کمتری به جهت ایجاد این بدنه ها احتیاج میباشد و می توان ضخامت همین دودکش ها را در قسمت میانی به ۶-۷ اینچ رساند . همینطور ضخامت قطعات فایبرگلاس درستون ها و تشتک برج ها به ۱۲mm می رسد . از طرف دیگر میتوان تحت فن، یک مانع بصورت یک در تعبیه نمود که می توان از آن در آب و هوای گرم (که قسمت خشک برج مشکلی برای کارکرد نیروگاهی ساخت می کند)، به جهت ارتقاء دمای گوشه و کنار به کارگیری کرد. جریان سیال با گذر از کانال لوله های رشته رشته در تماس با هوای خشک گوشه و کنار باز خنک می شود. انرژی منتقل شده از آب به هوا امکان دارااست گاهاً در یک سامانه باز شکل پذیرد. رخ طراحی همین جور برج موجب می شود ۳۰% بازدهی خنک سازی این دستگاه حیاتی مکش طبیعی متقابل آب و هوا رخ پذیرد. طراحی کولینگ تاور فایبرگلاس مکعبی حساس کمترین ایجاد حفره (سوراخکاری) همراه است. دوران ابعادی معمول فن آلومینیوم کولینگ تاور از قطر 0.8 متر تا ۳ متر میباشد. 4. میزان دبی هوا در برج خنک کننده در اختیار گرفتن شود و در شکل نیاز فن از مدار خارج شود. در غیر اینصورت قطرات آب توسط جریان هوا به بیرون منتقل شده و در صورت خروج در اطراف برج ته نشین شده و بصورت باران آلوده و کثیف در می آیند . در حالا حاضر در بالای دودکش خنک کننده معمولاًیک حذف کننده کارگزاری میگردد تا از خروج قطره آب به وسیله برج خنک کننده چیست هوا پرهیز نماید. آکنهها آب سرازیر شده از بالای برج را حیاتی هوایی که از دربین آن حرکت می‌نماید کاملا ترکیب کرده به طوری که آب به رخ یک قطره از یک آکنه به مرحله آکنه دیگر به وسیله نیروی ثقل خویش میریزد. آکنه ها آب سرازیر شده از بالای برج را باهوایی که از در بین آن حرکت می نماید تماما مخلوط کرده به طوری که آب به شکل یک قطره از یک آکنه به مرحله آکنه دیگر توسط نیروی ثقل خویش میریزد . در برج خنک کن مرطوب (Wet-Cooling Tower) آب گرم از بالای برج اهمیت عبور از پکینگها و برخورد اهمیت جریان هوای نو که از گوشه و کنار بیرون بوسیله حرفه یا به رخ طبیعی وارد برج می‌شود ضمن تبادل حرارتی و خنک شدن در زیر برج تهنشین میشود. از برج خنک کننده در سیستم خنککاری واحدهای پالایشگاهی، پتروشیمیایی و بقیه واحدهای شیمیایی مشابه، نیروگاههای حرارتی و سیستمهای اچویایسی به جهت تهویه مطبوع ساختمان استفاده میشود. یک عدد از نکاتی که در بهره مندی از مزایای همین گونه از سیستم ها دوچندان اساسی است، مورد قضیه چگونگی تعیین برج خنک کننده است که همواره از اهمیت ترین مسائل به شمار می رود. 2. چون قبلاَ آب در نصیب خشک، خنک شده است، بدین ترتیب افتهای ناشی از تبخیر در نصیب مرطوب کاهش یافته میباشد و در عاقبت از مصرف آب جبرانی برای جبران تبخیر آب، بطور چشمگیری کاسته خواهد شد. در واقع جهت پرهیز از هدر رفت آب و صرفه جویی و بهینه سازی مصرف آب، دارای استفاده از کولینگ تاور ، دمای آب کاهش یافته و مجدداً به چرخه خنک کاری بازگردانده می شود. 3. کارگزاری کولینگ تاور را در فاصله مناسبی از موانع (درخت، دیوار، سازه و…) انجام دهید. ابعاد کالا این برجها از چوب به استیل تغییر و تحول یافت و امروزه این دسته برجها از بتن مسلح ساخته میشوند. بطوریکه در ژنراتورهای بخار ،باد بزنها که از گونه جاذبه ناخواسته میباشند در تراز زیرین جهت راندن هوا بداخل برج کارگزاری شده اند .از لحاظ تئوری این دسته برج ترجیح داده می شود ،زیرا رشته اصلی هوای خنک کننده عمل می کنند و به‌این جهت نیروی کمتری را تلف می نمایند . اساس عمل تمام برج خنک کننده ها بر مبنای تولید تراز تماس بیشتر در بین جریان آب گرم و هوای سرد و در نتیجه تبادل حرارتی میان این دو می باشد. در نمودار تحت تماشا می کنید که آب برج خنک کن به چه صورت دارای کاهش توشه حرارتی مبتلا یخ زدگی می شود. کار و وظیفه مهم دودکش خنک کننده ارتقاء تراز جانبی در میان آب گرم و هوای سرد هست که همین کار بوسیله پاشیدن قطرات کوچک آب در آکنه های جور splash یا این که بوسیله آماده کردن مرحله بزرگی از آب بصورت یک لایه متحرک در آکنه های دسته film صورت می گیرد . در نصفه دوم قرن بیستم به مرور به کار گیری از برجهای خنککننده فایبرگلاس در تهویه مطبوع افزایش یافت و اشکال متفاوتی از آن‌ها وارد صنعت تأسیسات شدند مانند:برجهای فایبرگلاس کراس فلو، گرد یا مخروطی، مکعبی و غیره که در کنار برجهای خنککننده صنعتی و بتنی امروزه از آنان استعمال میشود. حال به پاسخ سوال دوم می پردازیم. در موقعیت فن خاموش جریان هوا حساس شتاب دوچندان اندک برعکس شده بر اثر جریان طبیعی غلبه کرده و به سمت پایین حرکت می کند. صحیح هست که همین معایب اندک هستند و ممکن می باشد حتی در طول عمر اثر گذار یک کولینگ تاور ابدا شکل ندهند البته خوبتر هست آن‌ها را بدانید. دقت به همین نکته ها کمک می کند که در در مقابل ادعاهای غیر منطقی در خصوص به تله انداختن بخار آب اساسی مولکولار سیو(Molecular sieve) و برگرداندن آن به کولینگ تاور فارغ از صرف انرژی، دلیل قابل قبولی داشته باشیم. رخ مختص هذلولی مثل دودکش همین گونه برجها به جریان یافتن خوب تر هوا یاری می کند. همینطور اختلاف فشار بخار آب اشباع شده در مرحله قطرات اصلی بخارآب، در هوایی که در جهت مخالف آب جریان دارد به تبادل حرارتی کمک میکند . برج خنک کننده یا این که برج خنک کن وسیلهای به جهت دفع حرارت زاید آب مورد به کارگیری در چگالنده به جو از طرز تبادل حرارتی اساسی هوا قطره گیر برج خنک کن است. به این ترتیب برای محافظت برج خنک کننده در زمستان می قدرت از سیستم در دست گرفتن هوشمند برج خنک کننده بدور همزمان به کارگیری کرد تا دما در یک سلول افت نکند و تمامی سلول ها مهم دمای برابر باشند و یا این که سیستم اینورتر به شکل تک به تک نصب شده اما مینیمم دما تمجید شود. برج خنک کننده سیستم توزیع و پخش آبگرم دارد که آب را به شکل یکنواخت روی کانال مشبک نزدیک به نیز میپاشد. اگر در حالتی که آب دورن تشت و لوله های برج خنک کننده قرار داراست و آب تخلیه نشود بایستی از سیستم پیمایش گرمایی الکتریکی در برج خنک کننده ( Electrical Heat Tracing ) بروی لوله ها و تشت دستگاه استعمال کرد تا قابلیت زیر داخل شدن دما بیش از ۴۰ درجه فارنهایت را ندهد. استعمال از هیتر های فلنجی در تشت نیز از رویه های دیگر بالا نگه داشتن دمای تشت برج خنک کننده می باشد البته بروی دمای لوله ها قلیل اثر است و ممکن است دمای لوله ها زیر آمده و دچار یخ زدگی شود. وجود همین تراز در چرخه موتور بخار منجر افت فشار بخار خروجی میشود، اما در عوض مصرف بخار و در نتیجه مصرف سوخت را کمتر می‌دهد و هم‌زمان عملکرد سیستم را هم بالا میبرد. بعد از آن آب گرم به بخش بالایی دستگاه جهت دهی می‌شود تا در مدار سیستم توزیع آب برج قرار گیرد. 2. هر گاه نیاز بود از بای پس به جهت بالا بردن دمای آب به کارگیری کنید ، درصورتیکه دمای آب فراوان پایین رفت به جهت خودداری از یخ زدن آب برج خنک کن حساس به کار گیری از طراحی بای پس نشان دیتا شده در تصویر به شتاب آب گرم را مستقیم به تشت برج خنک کننده وارد کنید. در برج های خنک کن مکعبی اهمیت سایز ریز از الکتروموتورهای بدور زیر بصورت کوبل مستقیم اصلی فن به کارگیری شده که با کمترین لرزش و بالاترین راندمان می باشد. از حیث ابعاد و اندازه، برج خنک کن در مدلهای ریز پشتبامی به جهت ساختمانهای مسکونی تا سازههایی غولپیکر و هذلولی رخ که ارتفاعشان در حدود دویست متر و قطرشان در حدود یکصد متر میرسد، وجود دارند. همچنین نوعی برج خنک کننده حساس رخ مستطیلی حیاتی طول تقریبی چهل متر و طول هشتاد متر هم وجود دارد. متداول ترین دسته برج خنک کن بر مبنا مکانیزم جابجایی طبیعی و جابجایی تحمیلی تقسیمبندی میشوند. دستهبندی برجهای خنککن بر شالوده گونه تماس هوا اصلی آب صورت میگیرد؛ متداولترین گونههای برج خنککن بر مبنا مکانیزمهای جابهجایی طبیعی و جابهجایی اجباری تقسیمبندی میشوند. برج خنک کننده خشک مرطوب (Dry-Wet Cooling Tower) مهم دو مسیر هوا به شکل موازی و دو مسیر آب به رخ سری میباشند. اهمیت دقت به این که شاخکهای جانبی فقط قسمت زیرین خویش را تر مینمایند، در صورت حرکت نکردن اسپرینکلر، نصیب متعددی از پکینگ خشک باقیمانده و راندمان دستگاه به شدت کاهش مییابد. برج خنک کن معمولاً به سه صورت فلزی، فایبر گلاسی و بتنی ساخته میشود. همین موضوع بخصوص در مرز و بوم اندک آبی زیرا کشور ایران به عنوان یک چالش جدی مطرح میشود. در واقع این دستگاه اهمیت تولید تراز تماس فی مابین آب و هوا سبب ساز خنک شدن آب گرم می گردد به عبارت دیگر میتوان گفت گرمای آب را به خارج از آب پکینگ اسپلش برج خنک کننده منتقل میکند. براین اساس تشت خشک بوده قابلیت یخ زدن آن وجود ندارد و تانک در داخل و محل قیمت رشته برج خنک کننده گرم قرار دارد. به جهت حفظ برج خنک کننده در زمستان در موقعیت عادی فارغ از تانک کمی از آب همیشه داخل تشت و لوله ها باقی می ماند که آن‌گاه از خاموش شدن برج خنک کننده در گیر انجماد و یخ زدگی می شود. 6. برای نگهداری از برج خنک کننده در زمستان می توان از تشت خشک در برج خنک کن به کار گیری کرد به این مضمون‌ که حساس قراردادن تانک ذخیره به جهت آب برج خنک کننده می توان تمام آب کولینگ تاور را کلیدی گرانش به تانک منتقل کرد. ارزانترین مدل که کمترین میزان صرفه جویی در مصرف آب را نیز دارد، سیستم کولینگ هایبرید مدار گشوده است. اساسی مقایسه تمام ویژگیهای برج خنک کن مکعبی و برج خنک کن گرد، مشخص میگردد که عملاَ کدام کولینگ تاور خوب تر میباشد! همینطور این پایهها جهت داشتن مقاومت لازم در برابر نیروهای شکننده حاصل از جریان هوا در باطن پوسته بصورت شیبدار ساخته می گردد . به خواسته استعلام بها برج خنک کننده هیبریدی اهمیت کارشناسان فروش کارخانه تماس حاصل نمایید. آب از بالای برج بطرف پائین سرازیر میشود؛ بطوریکه جریان هوا بطور افقی جریان عمودی آب را جدا می کند که در همین حالت، گزیده از جریان هوا را جابجایی گرمای حاصل از آب گرم بوجود میآورد. این دلیل بصورت فشار توسط اختلاف دانسیتههای هوای سرد خارج و هوای گرم و مرطوب درون ایجاد میگردد. در آب و هوای سرد زمستان، برای تقلیل اختلاف دمای ورودی و خروجی آب به برج (برای معتدل ساختن دمای آب برگشتی به پروسس)، عبور هوا از فی مابین نصیب مرطوب را قطع نموده و برج را بصورت یک برج خنک کننده خشک تبدیل کرد. از سوی دیگر، کاربری های قدرتمندی چون نیروگاهها و سیکلهای ترکیبی که نیاز به خنکسازی مداوم آب دارند، در فصول گرما همواره سرگرم مشکلاتی از سوی برجهای خنکساز خشک هستند! از دیگر معایب همین دسته از برجخنککننده رسانا بودن فلز در مقابل نفوذ گرما می باشد که به شدت در فصول گرم تاثیر منفی بردمای خروجی کولینگتاور خواهد داشت. بدنهی همین تجهیزات از گالوانیزه گرم ساخته میشود. برج خنک کننده بر مبنای جهت عکس العمل جریانهای آب گرم اهمیت هوای سرد به دو مدل تقسیم میشوند. پکینگها به شکل شبکهای بوده و در دو گونه غشایی (Film Packing) و اسپلش (Splash Packing) در برج خنک کنها آیتم به کارگیری قرار میگیرند. برج های خنک کننده در دسته های گوناگون علاوه بر آب به خواسته خنک سازی سیالاتی دیگر در شکل لزوم آیتم به کار گیری قرار می گیرند. زمانی که شما همین مقاله را دوست داشتید، مایل به اطلاعات بیشتری در رابطه حساس فروش قطعات برج خنک کننده وب تارنما خود باشید.

حتما بخوانید:
Your Weakest Hyperlink: Use It To Cosmetic Factory China

دیدگاهتان را بنویسید

hacklink al hd film izle php shell indir siber güvenlik android rat duşakabin fiyatları hack forum fethiye escort bayan escort - vip elit escort html nullednulled themesMobil Ödeme Bozdurmarekorbetgenco bahis