آنچه این هفته در تلویزیون است: “ذخیره شده توسط زنگ”این هفته جشن شکرگذاری را در ایالات متحده برگزار خواهیم کرد و نوستالژی در همه صفحه های تلویزیون وجود خواهد داشت و قیامت های طاووس توسط زنگ بازیگران ذخیره می شود که شامل بازیگران جوان جدیدتر و چندین ستاره از نمایش اصلی است.


منبع: shose-news.ir

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>