[ad_1]

این لزوماً به تأخیر طولانی منجر نمی شود ، اما برای ویرجین هنوز یک شکست ناخوشایند است. این آزمون آخرین آزمایش قبل از مرحله آزمایش جدید است که در آن شرکت متخصصانی در کابین برای کمک به بهبود تجربه مسافر دارد – برخی از آخرین مراحل قبل از شروع خدمات تجاری. اگر بیش از اندکی تأخیر وجود داشته باشد ، ویرجین نمی تواند برای مدتی پذیرش پرداخت مشتری را شروع کند.

این آزمایش قرار بود هم اولین پرواز فضایی سرنشین دار باشد که از نیومکزیکو انجام شده و هم اولین پرواز از فرودگاه فضایی آمریکا. چه بخواهیم و چه نخواهیم ، خلق یک داستان باید حداقل کمی بیشتر صبر کند.[ad_2]

منبع: shose-news.ir